با 5 بار اشتباه وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور، حساب کاربری شما غیر فعال خواهد شد.
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 

  • در هنگام وارد کردن نام کاربری و کلمه ی عبور، زبان سیستم را بر روی پبش فرض انگلیسی (EN) تنظیم کنید.
  • نام کاربری شما برابر شماره ی پرسنلی شماست.
  • کلمه ی عبور شما برابر شماره ی ملی شماست.
  • در صورتی که نام کاربری و کلمه ی عبور خود را فراموش کرده اید، می توانید در وقت اداری با واحد امور مالی - حسابداری پرسنل شهرداری سوسنگرد تماس بگیرید:
  • 061-367-460-97